หน้าหลัก > บริการ
บริการ

หัวข้อการอบรม

  • อบรมดับเพลิงขั้นต้น
  • อบรมดับเพลิงขั้นสูง
  • อบรมอพยพหนีไฟ
  • อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ 
  • อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • อบรมความปลอดภัยอชีวอนามัย
  • อบรมสารเคมี รั่วไหล
  • อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรรู้สำหรับประชาชน เพื่อให้ได้ความรุ็และสามารถประเมินอาการเบื้องต้นได้ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ทั้งนี้หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาล ปฐมพยาบาลผู้ป่วยได้ ในกรณีที่ฉุกเฉิน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้

การทำงานบนที่สูง เป็นการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน  ด้วยความเสี่ยงที่อยู่รอบๆจำเป็นที่จะต้องพึงระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ปฏิบัติการทำงานบนที่สูง อย่างงานก่อสร้างบนนั่งร้าน หรือพวกงานบนเสาไฟฟ้า หรืองานที่สูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพราะล้วนมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก

การทำงานในที่อับอากาศ เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะจำกัด มีอากาศเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการทำงานในที่อับอากาศต้องคำนึงถึงสุขลักษณะ ความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะมาจากสารเคมีเป็น พิษ สารไวไฟ รวมทั้งออกซิเจนไม่เพียงพอ จึงควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เสมอเมื่อมีการทำงานในที่อับอากาศ

การทำงานกับสารเคมีอันตราย สารเคมีรั่วไหล ต้องพึงระมัดระวัง เพราะสารเคมีถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและอุตสาหกรรม และสารเคมีบางประเภทคือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีการทำงานกับสารเคมี

ทางเรามีบริการรับกำจัดขยะติดเชื้อ สำหรับการทิ้งขยะติดเชื้อที่ทิ้งลงถังขยะทั่วไปและถังขยะติดเชื้อ ก็จะรวบรวมและส่งไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ขยะข้าวกล่องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ  ทางเราจะรับกำจัดขยะติดเชื้อเหล่านี้ให้เรียบร้อย 

© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.