หน้าหลัก > หลักสูตร In-house ศูนย์ฝึกครูเสือ
หลักสูตร In-house ศูนย์ฝึกครูเสือ
 • พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19
 • ตรวจโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อ (งานด่วนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ)
 • ตรวจโควิด มีรูปแบบดังนี้
  • ​​​​​​​Rapid test 
  • Rt PCR
  • ปั่นจมูก
  • เจาะเลือด
  • น้ำยาฆ่าเชื้อโควิด
  • ​​​​​​​ตู้ฆ่าเชื้อ

 


► พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19

 

 

 

 

 

► ตู้พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19

 

 

 

 

 

 

 


 

► ตรวจโควิด 

© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.